Om Eye For Energy AB

Eye For Energy AB bildades i nov 2016 och började verksamhet i mars 2017. I maj finns fyra kunder som anlitat mina tjänster och fler är på gång.

Jag som äger och startade bolaget heter Morgan Romvall och började  arbeta inom energibranschen i slutet av 70:talet i Göteborg. Efter att flyttat till Nyköping -87 för ett jobb som distributionschef och senare fjärrvärmechef på Nyköping Energi har jag sedan 1996 varit med i utvecklingen av Vattenfalls värmeaffärer  i olika roller; regionchef, teknisk controller, produktionschef, planeringschef och senast Asset Manager.

Dessa erfarenheter vill jag nu erbjuda er för att hjälpa ert bolag med allt från prismodeller till kraftvärmeproduktion och strategisk verksamhetsutveckling.

Vill ni utöver detta även ha lite flyt utanför jobbet framdrivet av vindkraft så erbjuder jag upplevelser sjö och hav!

Välkomna att höra av er!

Verktyg för att säkra lönsam och konkurrenskraftig fjv-expansion
Delar av programstyrelsen för Energiforsks program Termiska Energilager besöker Öresundskraft och tittar på resultatet av deras provborrningar för säsongslager
Resultat från Energiforsks program Termiska energilager.
Har ni värmeproduktion baserad på avfall/spillvärme? Då kan säsongslager vara något för er!
PROFU har beräknat värdet av säsongslager för värmebolag med olika typer av värmeproduktion.

https://www.energiforsk.se/media/27170/vardet-av-sasongslager-i-regionala-energisystem-energiforskrapport-2019-624.pdf

Strategiskt samarbete med Tieto kring Biobiz

Tieto Sweden AB och Eye For Energy AB har tecknat ett samarbetsavtal kring försäljning av Biobiz, en molntjänst för planering, styrning och uppföljning av biobränsleflöden.
Mina erfarenheter från energibranschen och Tietos från bla skogsindustrin ger er en partner som har god kompetens från hela värdekedjan.

Välkomnar Jämtkraft som ny Biobizkund!
Vi fokuserar nu på att minska våra administrationskostnader.  Nu ökar vi tillgängligheten på bränsledata och kan fokusera mer på kvalitetskontroll.
//Daniel Ivarsson

Välkommen Enköping till Biobiz-familjen!
Med begränsade personal-resurser måste vi minimera administration och person-beroende arbetssätt, vilket Biobiz kommer bidra till.
//VD Charlotta Nilgran